FILTER ZA VODO

Praktično vse zdravstvene študije ugotavljajo, da ljudje popijemo premalo vode, kar škoduje našemu zdravju in zmanjšuje našo odpornost in sposobnost zoperstavljanja posledicam modernega življenja. Razvoj industrije, onesnaženje okolja, povečanje gostote naseljenosti prebivalstva, potrošniški način življenja in motorizacija povzročajo vedno večja onesnaženja pitne vode, zato so dandanes filtri za vodo že nuja. 

Filtri za vodo

Pojem “zdrava pitna voda” postaja vsak dan pomembnejši in javna podjetja ne morejo vedno zagotavljati neoporečno in kakovostno vodo vsem porabnikom, tako da si mora filter za vodo posameznik zagotoviti sam. Zavest, kultura in potreba današnjega človeka so že dosegli nivo, ko porabniki sami zahtevamo neoporečne, zdravju neškodljive izdelke in zdrava, čista, pitna voda je osnova. Klor, nitrati, atrazin itd. in njihove spojine pa so spoznane za škodljive, še dovoljene količine pa zelo različne od države do države. Žal morajo tisti, ki živijo na področjih z manj kvalitetno pitno vodo za dodatni vodni filter poskrbeti sami.

Ob dejstvu, da smo ljudje v zadnjih 50 letih onesnažili planet toliko kot vsa bitja v celotni zgodovini planeta Zemlja skupaj, se lahko upravičeno bojimo, da bo naslednja svetovna vojna zaradi vode. Veliko je še salonitnih in svinčenih vodovodnih cevi, uporabe klora kot razkužila, divjih smetišč, gramoznic, gnojenja in škropljenja v bližini vodonosnikov in vodarn, kar pa nam lahko rešijo le filtri za vodo. Večina naših vodovodov ima velike vodne izgube, počene cevi pa omogočajo nekontrolirane okužbe oz. onesnaženja, tako da vodni filtri v vodarni ne bi pomagali. Upravljavci vodovodov, predvsem pa novinarji nas o preseženih mejnih vrednostih škodljivih snovi v vodi vedno pogosteje obveščajo, vendar največkrat prepozno in običajno šele takrat, ko zdravnika obišče večje število ljudi iz istega kraja.

Vodni filtri – preprečitev okužbe z bakterijami

Onesnaženje pitne vode je lahko mikrobiološko (bakterije, virusi, paraziti.), organoleptično (neprijeten vonj, barva, okus), kemično (raztopljene snovi ki niso voda), težava pa je tudi trda voda. Vsak problem se rešuje na svojevrsten način in tako kot v medicini ni čudežne tabletke, ki pozdravi vse bolezni, ne obstaja vodni filter, ki bi popolnoma odstranil prav vse nečistoče iz vode.

Filter za vodo sodi v vsako gospodinjstvo

V praksi se veliko uporabljajo kombinirani  filtri z aktivnim ogljem, ki zaradi svoje ogromne površine adsorbirajo predvsem organske spojine in sedimentni filtri za vodo gostot od 0,01 – 20 mikronov, ter KDF55 (čisti baker in cink) mešanice, koloidnega srebra itd., To je potrebno, da sam vodni filter ne postane gojišče bakterij.

Kjer je možnost mikrobiološkega onesnaženja večja (lastna zajetja, kapnica, stari vodovodi, onesnaženja…) morajo imeti filtri za vodo gostote filtracije pod 0,15 mikronov ali ultraviolični sterilizatorji – UV luči, kemična onesnaženja (pesticide, herbicide, nitrate, klor.) pa učinkovito odstranjujejo MAF/HF vodni filtri ali reverzna osmoza. Samo pravilno izbran, vgrajen in redno vzdrževan vodni filter dobro služi svojemu namenu!

Iz že napisanega  je očitno, da je pitna voda  problem, ki ga je treba  zaupati strokovnjaku. Tako imenovana ionizirana ali živa voda (negativni ORP-oksidacijsko redukcijski potencial) oz. alkalna / bazična voda oz. aktivirana voda (pH > 7,5), ki poleg tega, da je prečiščena, je v nekaterih državah (Japonska, Koreja, Rusija…) priznana tudi kot zdravilna voda in jo uporabljajo v zdravstvu, naprave pa so v priznane kot medicinski pripomočki.